Arbejdet med udsatte og sårbare børn og unge

Ind imellem støder man på børn, der har særlige behov. Det kan være fordi, de har et handicap, fordi de er særlig sårbare, kommer fra socialt truede familier eller noget helt fjerde. Fællesnævneren er, at de kræver en ekstra indsats fra deres omgivelser

Målgruppe

Pædagogmedhjælpere, dagplejere, klubmedarbejder m.fl

Indhold

  • Børn med særlig behov
  • Iagttagelser og tværfagligt samarbejde
  • Pædagogisk arbejde med børn fra familier med psykiske eller sociale vanskeligheder
  • Børn med fysiske eller psykiske funktionshæmninger/handicap
  • Inklusion af børn med særlig behov
  • Professionel tilgang til sårbare og udsatte børn og deres forældre
  • Hvad er omsorg, og hvad er omsorgssvigt?

Datoer

Antal dage: 5

Modul 1: 19.03.2018 - 21.03.2018

Modul 2: 03.04.2018 - 04.04.2018

Kurset består af ét fag

AMU nummer: 40736

Arbejdet med udsatte og sårbare børn og unge (5 dage)

Deltageren kan opfange signaler om negative sociale påvirkninger hos børn og unge og medvirke til en forebyggende og problemløsende indsats i forhold til barnet, den unge og familien. Deltageren kan støtte barnets eller den unges udviklingsmuligheder på trods af de negative sociale påvirkninger og ud fra en forståelse for barnets eller den unges reaktions- og handlemønstre.Deltageren kan observere barnet eller den unge. Deltageren kan videregive de observerede signaler til forældrene og indgå i et respektfuldt samarbejde med dem om evt. foranstaltninger. Deltageren kan medvirke i det tværfaglige samarbejde om de foranstaltninger, som iværksættes for barnet eller den unge.

Læs mere om faget på UddannelsesGuiden
Randersafdelingen
Minervavej 47
8960 Randers SØ
731409amu180319r 19-03-2018 04-04-2018 Ingen 08:00-15:24 20 05-02-2018
Pris 0 kr.

Kursister med videregående uddannelse skal betale fuld pris. Se fuld pris på efteruddannelse.dk

Hvis du vil tilmelde dig et enkelt fag, så henvend dig til uddannelsesstedet.