Anbragte børns udvikling

Når børn vokser op uden den fornødne omsorg fra deres forældre, påvirker det hele deres udvikling. Man kan således iagttage reaktions- og adfærdsmønstre, der adskiller sig fra det ”normale” barns mønstre, og på hjernescanninger kan man se, at hjernes udvikling og modning sker på andre betingelser. På dette kursus får du viden om og indblik i det anbragte barns reaktions- og adfærdsmønstre, så du kan støtte dets udvikling bedst muligt. 

Målgruppe

Plejefamilier

Indhold

 • Børns udvikling:
  • Tilknytning
  • Mentalisering
 • Forskellige former for omsorgssvigt
 • Børns reaktioner på omsorgssvigt:
  • Hjernens udvikling – neuropsykologi
  • Identitet og følelser
  • Overlevelsesstrategier
 • Plejeforældrenes støtte til barnets udvikling
 • At observere og videregive sine observationer
 • At omsætte observationer til pædagogisk arbejde

Datoer

Antal dage: 2

17.04.2018 – 18.04.2018

Kurset består af ét fag

AMU nummer: 45315

Anbragte børns udvikling (2 dage)

Deltageren kan yde en forebyggende og målrettet indsats i forhold til plejebarnets udvikling. Ud fra viden om barnets særlige situation og de psykiske og sociale konsekvenser af omsorgssvigt har deltageren forståelse for barnets reaktions- og handlemønstre og er i stand til at omsætte denne til konkret støtte, omsorg og aktivitet. Deltageren har forståelse for vigtigheden af, at barnet medvirker aktivt i sin egen udvikling. Deltageren har et helhedsorienteret syn på barnet og kan inddrage resurser i barnets netværk med henblik på at støtte kontinuiteten i barnets liv.

Læs mere om faget på UddannelsesGuiden
Randersafdelingen
Minervavej 47
8960 Randers SØ
731409amu180417r 17-04-2018 18-04-2018 Ingen 08:00-15:24 20 06-03-2018
Pris 0 kr.

Kursister med videregående uddannelse skal betale fuld pris. Se fuld pris på efteruddannelse.dk

Hvis du vil tilmelde dig et enkelt fag, så henvend dig til uddannelsesstedet.